Skip to main content
bg bg bg

De Algemene Ledenvergadering van de WSGO is gehouden op woensdag 1 december. In verband met de coronamaatregelen was deze derde ALV wederom in digitale vorm. Op de ALV zijn – op de statutenwijziging na – de bestuursvoorstellen door de digitaal aanwezige leden aangenomen.

De uitslag van de stemmingen is als volgt:

2    Vaststellen verslag ALV 28 juni 2021: 100%
3    Vaststellen statutenwijziging: onvoldoende deelnemers
4    Vaststellen begroting 2022: 100%
5    Vaststellen contributie 2022: 100%
6    Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement: 100%       

Vanuit een studio in Meppel werd de ALV live uitgezonden voor de leden. Tijdens de ALV konden de leden vragen stellen via de chat die door het bestuur dan wel de ondersteuning van de WSGO werden beantwoord.

Statutenwijziging

Aan de ALV deden in totaal 21 leden mee. De statutenwijziging is niet vastgesteld – hoewel de aanwezige leden daarmee instemden – omdat het vereiste quorum van 51% van de leden niet aanwezig was. Daarom is voor 13 december een extra ALV uitgeroepen door het bestuur.

Principeakkoord cao

Na afloop van de vergadering blikte de secretaris van de vereniging kort terug op de cao-onderhandelingen van dit jaar en het principeakkoord.

Onderstaand treft u de opname van de ALV, de presentatie, agendastukken en stemuitslagen aan. 

Delen