Skip to main content
bg bg bg

De WSGO sluit namens de leden de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties af met de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA. De ruim 190 leden van de WSGO passen de Cao SGO toe op hun ongeveer 32.000 werknemers. De cao is aangemeld bij het ministerie van SZW. De cao is niet Algemeen Verbindend Verklaard.

In het menu hiernaast kunt u kiezen uit: 

  • Cao SGO - U vindt hier de interactieve pdf Cao SGO en informatie over de lopende Cao.
  • Cao A&O fonds gemeenten - u vindt hier de pdf Cao A&O fonds gemeenten over de lopende Cao. 
  • Commissies -  Hier vindt u de informatie over de ontslagcommissie, Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden (AAC-DO) en de Landelijk Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) .
  • Onderhandelingen 2023 - U vindt hier alle actuele berichten over de onderhandelingen van de Cao SGO 2023.
  • Onderhandelingen 2021 - U vindt hier alle oude berichten over de onderhandelingen van de Cao SGO 2021.
  • Archief Cao - Hier vindt u de Cao's die in het verleden zijn afgesloten. 
Delen