Skip to main content
bg bg bg

Ton Heerts

Ton Heerts

Burgemeester Apeldoorn, voorzitter CvA en voorzitter WSGO.

Rachel Streefland

Wethouder Utrecht, Namens CvA, Vice voorzitter WSGO - Nog te benoemen

Hans Vroomen

Burgemeester Ommen, namens Omgevingsdienst IJsselland, Penningmeester WSGO.

Anny Attema

Anny Attema

Burgemeester Ridderkerk, namens de BAR-organisatie, lid bestuur WSGO.

Vacature 1

Lid bestuur WSGO

Vacature 2

Lid bestuur WSGO