Skip to main content
bg bg bg

Ton Heerts

Ton Heerts

Burgemeester Apeldoorn, voorzitter CvA en waarnemend voorzitter WSGO. Te benoemen op de ALV

Linda Voortman

Wethouder Utrecht, uit hoofde van het CvA lidmaatschap, vice voorzitter WSGO

Ewout Suithoff

Ewout Suithoff

Ewout Suithoff, Wethouder Zeewolde, namens Meerinzicht. Lid bestuur WSGO

Hans Vroomen

Burgemeester Ommen, namens Omgevingsdienst IJsselland. Te benoemen op de ALV penningmeester

Astrid Heijstee-Bolt

Astrid Heijstee-Bolt

Wethouder Weesp, namens de Regio Gooi en Vechtstreek. Te benoemen op de ALV als bestuurslid

Anny Attema

Anny Attema

Burgemeester Ridderkerk, namens de BAR-organisatie. Te benoemen op de ALV als bestuurslid