Skip to main content
bg bg bg

Ton Heerts

Ton Heerts

Burgemeester Apeldoorn, voorzitter CvA en voorzitter WSGO.

Linda Voortman

Wethouder Utrecht, uit hoofde van het CvA lidmaatschap, vice voorzitter WSGO.

Hans Vroomen

Burgemeester Ommen, namens Omgevingsdienst IJsselland, Penningmeester WSGO.

Anny Attema

Anny Attema

Burgemeester Ridderkerk, namens de BAR-organisatie, lid bestuur WSGO.

Vacature 1

Lid bestuur WSGO

Vacature 2

Lid bestuur WSGO