Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De WSGO wilt dat iedereen terecht kan op onze website, hiervoor zijn wij aan de slag gegaan met de digitale toegankelijkheid van onze website.

Deze toegankelijkheidsverklaring is getekend op 7 augustus 2023.

De WSGO voldoet aan de toegankelijkheidseisen voldoet aan de norm EN 301 549, ook bekend als WCAG 2.1, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. www.WSGO.nl (hoofdwebsite)
grafiek digitale toegankelijkheid a status

Testresultaten

Deze kunt u in onderstaande Onderzoeksrapport Digitale toegankelijkheid teruglezen

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Automatische controle: we gebruiken automatische controle en monitoring waar dit mogelijk is.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Delen