Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Voor het onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten is een vereniging nodig. Een vereniging die bevoegd is om de leden te binden aan een cao.

De statuten van de vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over onder andere het doel, het lidmaatschap, de algemene ledenvergadering en het bestuur van de vereniging.

Daarnaast kent de vereniging een huishoudelijk reglement dat regelingen bevat over interne aangelegenheden. Hierin staan de te volgen procedures voor de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. Daarnaast staan er in het huishoudelijk reglement bepalingen over onder andere het financieel beheer, de benoemingsprocedure voor de leden van het bestuur en de contributieheffing.

Delen