Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

U wilt als organisatie lid worden van de WSGO? De vereniging is voor organisaties die taken van gemeenten uitvoeren en voor organisaties die gemeenten op grond van de wet moeten oprichten. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om lid te worden en welke voordelen een lidmaatschap biedt.

Aanmelden

U kunt uw organisatie aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO via het aanmeldingsformulier. Lees voor het invullen eerst de toelichting op het formulier. Het bestuur van de vereniging neemt een aanmelding voor het lidmaatschap in behandeling en beslist vervolgens over de toelating.

Wie kan lid kan worden?

Lid van de vereniging kunnen worden:

  • Fusieorganisaties van gemeenten die alle beleids- en uitvoeringstaken van die gemeenten hebben overgenomen, terwijl die gemeenten nog bestaan
  • Organisaties die in opdracht van gemeenten delen van beleids- en/of uitvoeringstaken van één of meer gemeenten volledig hebben overgenomen
  • Organisaties die gemeenten op grond van de wet moeten oprichten, of organisaties die (mede) door de gemeente zijn opgericht om, al dan niet in een samenwerkingsverband, de taken van de gemeente uit te voeren

De gemeente dient bij alle organisaties bestuurlijk, financieel dan wel qua eigendom de zeggenschap te hebben. Meer informatie kunt u vinden in de lidmaatschapsbrochure.

Contributie

Leden van de vereniging zijn per kalenderjaar een contributie verschuldigd. Voor de hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op basis van de werknemersomvang van een lid. De contributie:

Werknemersomvang organisatie Contributie
Van 1 tot 50 werknemers € 900
Van 50 tot 100 werknemers € 1.350
Van 100 tot 250 werknemers € 1.800
Van 250 tot 500 werknemers € 2.250
500 werknemers of meer € 2.700
Delen