Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Voor werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector is er het A&O fonds Gemeenten. A&O fonds Gemeenten is een scholings- en opleidingsfonds en wordt paritair bestuurd door werkgevers en werknemers.

Wat doet A&O fonds gemeenten?

A&O fonds Gemeenten inspireert en ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van vitale werknemers in wendbare gemeentelijke organisaties. Hierdoor kunnen gemeenten optimaal blijven aansluiten bij de veranderende samenleving.

Het fonds biedt kennis en tools aan, organiseert bijeenkomsten, doet onderzoek en brengt trends en verandertrajecten in kaart. De thema’s waar het fonds onder andere actief op is: arbeidsmarkt, digitale transformatie, vitaliteit, gezond werken, nieuwe vormen van leiderschap en samenwerking, loopbaanontwikkeling en thuis/hybride-werken. 

Ook is er een regeling voor subsidie en ondersteuning door experts voor projecten die zijn gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, houding en gedrag die voor de wendbaarheid en vitaliteit van werknemer en gemeentelijke organisatie nodig zijn.

Cao A&O fonds Gemeenten

De financiering van het A&O fonds Gemeenten is sinds 1 januari 2021 geregeld in een aparte cao. De afspraken hierover staan hier: Bekijk hier de cao A&O fonds gemeenten 2023-2027

Benieuwd?

Benieuwd wat het A&O fonds Gemeenten voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Klik dan hier en neem een kijkje op de website met inspiratieverhalen, projecten en nieuwsartikelen.

Delen