Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De vereniging is voor organisaties die beleids- en/of uitvoerende taken van gemeenten uitvoeren en voor organisaties die gemeenten op grond van de wet moet oprichten. De gemeente heeft bij alle organisaties bestuurlijk, financieel dan wel qua eigendom de zeggenschap.

Bij de WSGO vindt u onder andere:

  • Fusieorganisaties van gemeenten die alle beleids- en uitvoeringstaken van gemeenten hebben overgenomen terwijl die gemeenten nog bestaan
  • Regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die delen van beleids- en/of uitvoerende taken van gemeenten hebben overgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van HR, ICT, inkoop, financiën, juridische en facilitaire taken, sociale diensten, etc.
  • Belastingsamenwerkingsverbanden
  • Gemeentelijke kredietbanken
  • GGD’en
  • Omgevingsdiensten
  • Organisatie die de WSW en/of de Participatiewet uitvoeren
  • Gemeentelijke archieven, regionale archieven, streekarchieven, historische archieven                                                                            
  • Reinigingsdiensten en afvalbedrijven
  • Vervoerregio’s

Ledenoverzicht

Vragen over de ledenlijst kunt u stellen via info@wsgo.nl.
Acquisitie naar onze leden toe wordt niet op prijs gesteld.

Delen