Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het lidmaatschap van de WSGO geeft organisaties de volgende voordelen:

  • De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De WSGO sluit namens de leden de Cao SGO af met de vakbonden. Daarbij behartigen wij uw werkgeversbelangen.

  • Beantwoording van vragen via het Klantcontactcentrum

Vragen over de Cao SGO, HRM-onderwerpen, arbeids- en sociaalrechtelijke wetgeving in relatie tot de cao worden voor u beantwoord.

  • Actuele informatievoorziening en ondersteuning werkgeverschap

Als lid van de vereniging heeft u toegang tot actuele informatie over de arbeidsvoorwaarden in de sector via de website. Ook worden koppelingen gemaakt met de website www.vng.nl en www.caogemeenten.nl Daarnaast ontvangt u leden- en nieuwsbrieven over actuele onderwerpen omtrent de vereniging en de Cao SGO.

  • VNG Forum Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

Via deze VNG fora bieden we u een platform om in contact te komen met collega’s bij andere organisaties die lid zijn van de WSGO en met collega’s bij gemeenten. Daarmee dragen we bij aan de ambitie om arbeidsvoorwaarden van werknemers bij zowel gemeentelijke organisaties als gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn. In de fora kunt u vragen stellen en kennis en ervaring uitwisselen over allerlei onderwerpen. Aanmelden kan hier. 

  • Netwerken en bijeenkomsten

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering, P&O netwerken, VNG-arbeidsvoorwaarden forums en andere arbeidsvoorwaardelijke bijeenkomsten die de WSGO samen met de VNG organiseert.

Meer informatie kunt u vinden in de lidmaatschapsbrochure.

Delen