Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) is op 1 januari 2007 ingesteld door het College voor Arbeidszaken. De LKOG is een onafhankelijke commissie van experts die klachten van medewerkers onderzoekt over ongewenst gedrag. Dit is gedrag dat valt binnen de begrippen discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld en pesten.

Alleen klachten van medewerkers van aangesloten organisaties kunnen door de LKOG worden behandeld. Als u als lid van de WSGO gebruik wil maken van de LKOG dan kunt u kosteloos aanmelden voor de LKOG. 

Samenstelling Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Voorzitter

 • dhr. mr. B.H. (Ben) Abbing
 • mevr. mr. F.J. (Froukje) Resius

Secretaris

 • mevr. I. (Inge) van Hunnik

Commissieleden met extra functie

 • mevr. mr. M.A.E. (Manette) Baggen, plaatsvervangend voorzitter
 • mevr. K. (Karin) van der Weijden, plaatsvervangend secretaris 

Commissieleden

 • dhr. drs. H.L.A.M. (Henk) van den Boogaard
 • dhr. drs. R.A. (Arnold) van der Garde
 • mevr. drs. T. (Tamara) de Reu
 • dhr. MSc. L. (Leon) Schaepkens
 • mevr. S.A.A. (Sigrid) Segeren
 • dhr. F.P. (Freek) Walther

Het secretariaat van het College voor Arbeidszaken van de VNG verzorgt de administratieve ondersteuning van de commissie.

 

Delen