Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische belangen van de leden in de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.

Een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging is daarbij het afsluiten van een cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden. In deze lidmaatschapsbrochure vindt u informatie over:

  • Het doel van de WSGO
  • De lidmaatschapscriteria
  • Het dienstverleningsaanbod
  • De contributie
Delen