Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De selectiecommissie heeft de opdracht om te zorgen voor een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van het bestuur. De commissie selecteert nieuwe bestuursleden die zij voordraagt aan het bestuur. De kandidaten die daaruit voortkomen, worden voorgedragen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling selectiecommissie

De selectiecommissie wordt gevormd door:

  • Hans Vroomen - voorzitter selectiecommissie
  • Janine Jongepier - secretaris WSGO
  • Mark Boumans - burgemeester Doetinchem en bestuurder bij WSGO-lid Regio Achterhoek
  • Caroline van den Elsen - burgemeester Boekel en bestuurder bij WSGO-lid Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Werkwijze selectiecommissie

De selectiecommissie richt zich op de kwaliteit van kandidaten, waarbij de bestuurlijke organisatie herkenbaar moet blijven gezien de diversiteit van de leden. De selectiecommissie kijkt daarbij naar de profielschets en wat staat in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Kandidaat stellen

Personen die zich kandidaat willen stellen voor een vacature, doen dat door middel van een aanmeldingsformulier. Daarnaast wordt naar de persoonlijke motivatie en het curriculum vitae gevraagd. Statutair is bepaald dat alléén burgemeesters of wethouders die verbonden zijn aan een lid van de vereniging zich kandidaat kunnen stellen.

Delen