Skip to main content
bg bg bg

De selectiecommissie heeft de opdracht om te zorgen voor een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van het bestuur. De commissie selecteert nieuwe bestuursleden die zij voordraagt aan het bestuur. De kandidaten die daaruit voortkomen, worden voorgedragen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling selectiecommissie

De selectiecommissie wordt gevormd door:

  • Linda Voortman - (wethouder Utrecht) voorzitter selectiecommissie, vice-voorzitter WSGO
  • Janine Jongepier - secretaris WSGO
  • Jan Kuiper (wethouder Nieuwegein) - lid bestuursorgaan bij 1 WSGO-lid
  • Geert Frische (wethouder Echt-Susteren) - lid bestuursorgaan bij 2 WSGO-leden

Werkwijze selectiecommissie

De selectiecommissie richt zich op de kwaliteit van kandidaten, waarbij de bestuurlijke organisatie herkenbaar moet blijven gezien de diversiteit van de leden. De selectiecommissie kijkt daarbij naar de profielschets en wat staat in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Kandidaat stellen

Personen die zich kandidaat willen stellen voor een vacature, doen dat door middel van een aanmeldingsformulier. Daarnaast wordt naar de persoonlijke motivatie en het curriculum vitae gevraagd. Statutair is bepaald dat alléén burgemeesters of wethouders die verbonden zijn aan een lid van de vereniging zich kandidaat kunnen stellen.

Delen