Ga naar de content
bg bg bg

De extra Algemene Ledenvergadering wordt digitaal gehouden op maandag 13 december. Op de ALV staat alleen een statutenwijziging op de agenda.

In de ledenbrief vindt u informatie over de agenda, de statutenwijziging en hoe u zich kunt aanmelden. 

Het bestuur heeft besloten deze extra vergadering te houden omdat op de reguliere ALV op 1 december niet het vereiste quorum van 51% van de leden aanwezig was voor de statutenwijziging.
Op grond van artikel 32 lid 3 van de statuten wordt deze extra vergadering bijeengeroepen waarin het besluit dan kan worden genomen ongeacht het aantal leden in deze vergadering.

Delen