Skip to main content
bg bg bg

De Algemene Ledenvergadering van de WSGO is maandag 28 juni 2021 gehouden. In verband met de corona maatregelen was deze tweede ALV van de vereniging wederom in een digitale vorm. Op de ALV zijn alle bestuursvoorstellen door de - digitaal aanwezige - leden aangenomen.

De uitslag van de stemmingen is als volgt:

 

Vanuit een studio in Meppel werd de ALV live uitgezonden voor de leden. Tijdens de ALV konden de leden vragen stellen via de chat die door het bestuur dan wel de ondersteuning van de WSGO werden beantwoord. Een van de vragen ging over de opbouw van het organisatiekapitaal. Deze is eerder geagendeerd in de ALV op 9 oktober 2020 en wordt in de bijgaande pdf. toegelicht.

Informeel programma

Na afloop van de vergadering werd een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel en de status van de implementatie bij ABP. Daarna gaf het bestuur nog een korte update over de opgeschorte cao onderhandelingen en werden vragen van leden beantwoord.

Onderstaand treft u aan:

  • de PowerPoint van de ALV en de ALV agendastukken;
  • de PowerPoint van het informele programma over pensioen;
  • de toelichting op de opbouw van het organisatiekapitaal;
  • de opnames van de ALV, en
  • de stemuitslagen per lid.