Ga naar de content
bg bg bg

De Algemene ledenvergadering van de WSGO was woensdag 19 juni 2024. Deze ALV van de vereniging was in digitale vorm.

Op de ALV zijn alle bestuursvoorstellen door de stemgerechtigde 9 leden aangenomen. De uitslag van de stemmingen is als volgt:

  • Stemt u in met de vaststelling van het verslag van de ALV van 20 december 2023? 

    100% Ja

  • Stemt u in met de vaststelling van het bestuursverslag 2023 inclusief financieel jaarverslag van de WSGO?   

    100% Ja

Na afloop van de ALV was het informele programma met Marjolein ten Hoonte - Directeur Arbeidsmarkt en sociale impact bij Randstad Groep Nederland – waarin werd gesproken over de arbeidsmarkt en de toekomst van werk. Bij het informele deel waren tegen de 30 deelnemers aanwezig.

De ALV stukken treft u onderstaand aan, evenals de beide video’s.

Delen