Skip to main content
14:00
bg bg bg

Het bestuur heeft besloten de Algemene ledenvergadering alléén digitaal te houden en zonder het congresprogramma. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat 1 van de doelstellingen van de ALV en het congres was om de fysieke ontmoeting tussen leden onderling en het bestuur te organiseren. Met de oplopende coronabesmettingen en mogelijk meer maatregelen vanuit de overheid, vindt het bestuur een hybride ALV nu minder geschikt.

Statutenwijziging

In verband met een voorgenomen statutenwijziging verzoekt het bestuur u allen om digitaal deel te nemen. Dit in verband met het vereiste quorum bij een statutenwijziging. 1 van de voorgestelde statutenwijzigingen is de mogelijkheid om digitaal te kunnen blijven vergaderen.

Wie kan deelnemen?

Uw organisatie kan 2 personen aanmelden voor de ALV. Bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het bestuur samen met een collega van HR. 1 vertegenwoordiger mag namens uw organisatie stemmen op de ALV. Dit kan zijn een burgemeester, een wethouder of een vertegenwoordiger van of namens het hoogste besluitvormende orgaan van uw organisatie. Voor deelnemers met en deelnemers zonder stemrecht is een aparte aanmeldlink.

Aanmelden

Het aanmelden voor de ALV staat open tot en met maandag 29 november.

ALV-stukken

Onderstaand treft u de ALV-stukken aan:

Delen