Ga naar de content
bg bg bg

In tijden van personeelsschaarste en toename van complexe maatschappelijke opgaven voor gemeenten en gemeentelijke organisaties kan flexibele arbeidsinzet en gemeentelijke samenwerking een oplossing bieden. In dit webinar wordt het gebruik en nut van de handreiking over flexibele arbeidsinzet in de gemeentelijke sector verder toegelicht.

De handreiking zet op een rij welke vormen van (personele) samenwerking mogelijk zijn in de gemeentelijke sector én geeft aan waar rekening mee moet worden gehouden: arbeidsjuridisch, maar ook fiscaal en mededingingsrechtelijk. Daarbij worden de verschillende vormen van externe inhuur toegelicht. Ook maakt de handreiking inzichtelijk welke vorm van samenwerking voor u het meest efficiënt kan zijn.

VNG organiseert twee webinars op donderdag 18 april  van 11:00 tot 12:30 uur en dinsdag 4 juni van 14:00 tot 15:30 uur. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Inschrijven voor het webinar 18 april of 4 juni kan hier: aanmelden webinar 

Delen