Ga naar de content
bg bg bg

De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten en de Cao SGO is bekend. De uitkomst wordt op 19 januari besproken in het College voor Arbeidszaken en het WSGO-bestuur. Op 27 januari ligt het akkoord voor bij het VNG-bestuur.

De VNG en WSGO hebben elk onder hun eigen leden een ledenraadpleging georganiseerd, maar besluiten samen of zij het akkoord bekrachtigen. Daarom staat hieronder de uitslag van beide ledenraadplegingen.

Overzicht stemmen WSGO

Aantal stemmen    70
Aantal stemmen voor    68
Aantal stemmen tegen    2

Overzicht stemmen VNG    

Aantal stemmen    272
Aantal stemmen voor    260
Aantal stemmen tegen    12

WSGO

Ten tijde van de ledenraadpleging had de WSGO 193 leden. Daarmee heeft 36% van de WSGO-leden gestemd. Bij de ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota (de werkgeversinzet) in de periode 14 september tot en met 23 oktober 2020 stemden ook 70 leden (destijds 38% van de leden).

Reacties van leden

Door zowel gemeenten als gemeentelijke organisaties zijn opmerkingen gemaakt op het stemformulier. Dit betroffen hoofdzakelijk de volgende punten:

  • Bezwaren tegen de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof (15 gemeenten en 3 WSGO-leden) of tegen het afgesproken aantal bovenwettelijke vakantiedagen en/of overgangsrecht (10 gemeenten en 1 WSGO-lid)
  • Tegen spaarverlof (5 gemeenten en 1 WSGO-lid) of behoefte aan nadere uitwerking (9 gemeenten)
  • Uitvoeringsproblemen bij de salarisafspraken rond de jaarwisseling (5 gemeenten en 3 WSGO-leden)
  • Vraagtekens bij effecten van het minimumsalaris van € 14 (7 gemeenten)
  • Uitvoering van de thuiswerkvergoeding (8 gemeenten en 4 WSGO-leden)

Meer informatie

Delen