Ga naar de content
bg bg bg

De ledenraadpleging over het principeakkoord voor de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (Cao SGO) is gestart. Leden kunnen tot en met 12 januari 2022 reageren.

De WSGO en de VNG hebben samen een akkoord met de vakbonden gesloten over de nieuwe tweejarige Cao SGO en Cao Gemeenten.

Reageren

In de ledenraadpleging kunnen leden van de WSGO voor of tegen het akkoord stemmen. Reageren kan tot en met 12 januari 2022. Het bestuur van de WSGO besluit op 27 januari 2022 of de WSGO het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de WSGO en de vakbonden.

De VNG houdt een eigen ledenraadpleging onder de gemeenten, maar de VNG en de WSGO stemmen de uitslagen van de ledenraadpleging en het besluit over de bekrachtiging van het akkoord wel onderling af. 

Ledenbrief

In de ledenbrief staat een toelichting op het principeakkoord. In de bijlage bij de ledenbrief staat het principeakkoord. De contactpersoon bestuur van ieder WSGO-lid ontvangt op 11 november een link naar het reactieformulier.

Meer informatie

Delen