Skip to main content
bg bg bg

Afgelopen juli hebben de leden van de VNG en de WSGO een korte online enquête ingevuld over het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en het aantal boventallige werknemers in het personeelsbestand.

Gezien de hoge respons kunnen de uitkomsten van de enquête als representatief voor de gemeentelijke sector worden beschouwd. De uitkomsten m.b.t. HR21 zullen dienen als input voor de aanbesteding van het toekomstige beheer/exploitatie van het fuwa-systeem. Dit aanbestedingstraject start begin 2021. Met de uitkomsten over het aantal boventallige werknemers kan een reële inschatting worden gemaakt van de werkzaamheden van de ontslagcommissie voor de gemeentelijke sector, die op 1 maart 2020 van start is gegaan.