Skip to main content
bg bg bg

De Algemene Ledenvergadering van de WSGO is vrijdag 24 juni 2022 gehouden. Deze vijfde ALV van de vereniging was wederom in een digitale vorm. Op de ALV zijn alle bestuursvoorstellen door de - digitaal aanwezige - leden aangenomen.

De uitslag van de stemmingen is als volgt:

Agenda    Onderwerp                                                                                                       Uitslag

2.              Vaststellen verslag ALV 1 december 2021 en ALV 13 december 2021            100%

3               Het vaststellen van het bestuursverslag 2021 inclusief financieel jaarverslag 100%

Aan de ALV deden in totaal negen leden mee.

Vanuit een studio in Meppel werd de ALV live uitgezonden voor de leden. Tijdens de ALV konden de leden vragen stellen via de chat die door het bestuur dan wel de ondersteuning van de WSGO werden beantwoord.

Presentatie A&O fonds gemeenten

Na afloop van de vergadering werd een presentatie gegeven door Patricia Honcoop en Drieske Mangnus van het A&O fonds Gemeenten over de uitkomsten van de Personeelsmonitor gemeenten 2021.

Hieronder vindt u alle ALV stukken die u van te voren heeft gekregen. 

Delen