Skip to main content
bg bg bg

Het bestuur van de WSGO heeft in het voorjaar een onderzoek onder de leden uitgezet. Met dit onderzoek wilde het bestuur meer zicht krijgen op de zienswijze van de leden op de huidige en mogelijk toekomstige activiteiten van de vereniging.  De enquête is door 51% van de leden volledig ingevuld.

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat organisaties vooral lid zijn geworden omdat zij voorheen de CAR UWO volgden en de Cao SGO willen toepassen op hun werknemers. De dienstverlening van de WSGO (vragen stellen via ledenadvies, ledenbrieven, etcetera) is voor 13% van de leden een reden om lid te zijn.

Eén van de meest gewaardeerde diensten van de WSGO is de mogelijkheid om aan te sluiten bij het werkgeversforum van de VNG. Uit het onderzoek blijkt ook dat de diensten van het A&O fonds gemeenten goed gewaardeerd worden door de WSGO-leden.

Toekomst

Naar aanleiding van het onderzoek gaat het bestuur beoordelen hoe de vereniging de dienstverlening aan de leden nog beter kan maken. In dat kader worden nog 3 verdiepende interviews met leden gehouden.

Uit de enquête blijkt ook dat op onderdelen er nog onduidelijkheid is over de dienstverlening van de WSGO. De dienstverlening van de WSGO staat onder andere in het Bestuursverslag 2020.

Delen