Ga naar de content
bg bg bg

Het bestuur van de WSGO wilde meer inzicht krijgen in de behoeften van de leden voor de komende Algemene Ledenvergadering op 24 juni. Daarom is hierover een enquête gehouden. Het bestuur neemt de uitkomsten van de enquête mee in de besluitvorming over de ALV.

De vereniging wilde onder meer graag weten of bij de ALV in juni ook een congresprogramma moest komen en in welke vorm de ALV moet gaan plaatsvinden. De respons op de enquête was 28%. Onderstaand treft u de rapportage aan.

Delen