Ga naar de content
bg bg bg

De tekst van de nieuwe Cao SGO 2023 is klaar en gepubliceerd op de website. Het betreft voorlopig een platte pdf-tekst. Deze tekst is ook aangemeld bij het ministerie van SZW.

Een interactieve en mooi opgemaakte pdf van de Cao SGO 2023 wordt gemaakt. Deze wordt gepubliceerd zodra die klaar is.

Verschillen Cao SGO – Cao Gemeenten

De Cao SGO verschilt maar op een zeer beperkt aantal onderdelen van de Cao Gemeenten. Dit zijn voornamelijk redactionele aanpassingen die verband houden met de reikwijdte en de begrippen.

Nota van wijziging

Bijgaand ook de nota van wijziging. Deze geeft aan waar de cao SGO 2023 is gewijzigd ten opzichte van de cao SGO 2021-2022.

Delen