Ga naar de content
bg bg bg

In het Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 hebben partijen afgesproken om een gezamenlijke studie te doen naar de manier waarop de laatste instellingen voor kunsteducatie ondergebracht kunnen worden bij de Cao Kunsteducatie. Daarmee gaat op een nader te bepalen datum hoofdstuk 14 uit de gemeentelijke cao’s verdwijnen.

Rapportage

De partijen in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) hebben de “Rapportage opheffen hoofdstuk 14” van Vijverberg in ontvangst genomen en hebben vastgesteld dat met deze rapportage en de medewerking van organisaties daaraan, uitvoering is gegeven aan de opdracht van het LOGA. De rapportage met bijlagen is bijgevoegd. Bijlage 1 van de rapportage is niet bijgevoegd omdat dit gespreksverslagen betreffen van individuele organisaties. 

Het LOGA gaat in overleg wanneer en op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de afspraak. Zodra daar meer informatie over bekend is, wordt dat gecommuniceerd.

Delen