Skip to main content
bg bg bg

In 2020 zijn er 7 klachten over ongewenst gedrag binnengekomen bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (LKOG). Dat zijn er 19 minder dan in 2019. De klachten gaan over (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie.

Van de 7 klachten werden 4 klachten ontvankelijk verklaard en onderzocht. Hiervan werd 1 klacht gegrond verklaard en bleken 3 klachten ongegrond te zijn. Volgens Ben Abbing, voorzitter van de commissie, kan de afname van klachten liggen aan de toenemende bewustwording (o.a. door #MeToo en Black Lives matter), maar het kan ook het gevolg zijn van het vele thuiswerken door corona. De afname is gunstig als minder mensen grensoverschrijdend gedrag ervaren of als deze ervaringen goed worden opgelost. Het verzoek aan werkgevers is om alert te blijven op andere risico’s die thuiswerken met zich meebrengt zoals cyberpesten.

LKOG-regeling

Het wordt aanbevolen om na te gaan of uw lokale regelgeving overeen komt met of aansluit op de LKOG-regeling en te verwijzen naar de site aangezien daar altijd de meest actuele versie staat.

Meer informatie 

Over de LKOG vindt u hier