Ga naar de content
bg bg bg

Deze ledenbrief informeert u over de afspraken die zijn gemaakt tussen VNG, WSGO, Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland in verband met de terugkerende discussies over de afbakening van de branches en de toepasselijkheid van hun cao’s.

De aanleiding voor de afspraken is dat een vijftigtal WSGO-leden rond 19 december 2023 een mail ontving van het Arbeidsmarktfonds FCB van de sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Het fonds vroeg WSGO-leden om loonsomgegevens in te sturen aan FCB zodat zij een premie ten behoeve van hun fonds konden innen.

Om de terugkerende discussies over de reikwijdte van de cao’s te stoppen, hebben bovengenoemde partijen een aantal afspraken met elkaar gemaakt voor de duur van drie jaar (tot 1 juli 2027). Partijen gaan in die drie jaar overleg hebben om ontwikkelingen in het kader van dit convenant en het vinden van een structurele oplossing rondom de reikwijdte van de cao’s te bespreken.

Delen