Ga naar de content
bg bg bg

De digitale Algemene Ledenvergadering van de WSGO wordt gehouden op maandag 28 juni.
In deze ledenbrief herinneren wij u aan de uitnodiging om uw organisatie aan te melden. Als uw organisatie al is aangemeld, dan kunt u deze herinnering negeren.

Uw organisatie mag één persoon, die bevoegd is te stemmen namens uw organisatie, aanmelden voor de ALV. Dit kan via het aanmeldingsformulier op de website. Alle vergaderstukken voor de ALV staan ook op de website. Het bestuur van de WSGO geeft tijdens de ALV een toelichting op de vergaderstukken. Na de ALV volgt er een informeel programma met ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel en de stand van zaken van de opgeschorte cao onderhandelingen.

De ALV pagina met alle informatie vindt u hier .

Delen