Ga naar de content
bg bg bg

De eerste digitale Algemene Ledenvergadering van de WSGO wordt gehouden op vrijdag 9 oktober 2020. In deze ledenbrief herinneren wij u eraan dat uw organisatie zich kan aanmelden om deel te nemen. De aanmelding voor de ALV is verlengd tot en met 5 oktober a.s.

Uw organisatie mag één persoon, die bevoegd is te stemmen namens uw organisatie, aanmelden voor de ALV. Dit kan via het aanmeldingsformulier op de website. Alle vergaderstukken voor de ALV staan ook op de website. Het bestuur van de WSGO geeft tijdens de ALV een toelichting op de vergaderstukken.

De ALV pagina met alle informatie vindt u hier.

Delen