Skip to main content
13:30 Digitaal
bg bg bg

Het bestuur van de WSGO heeft in verband met de corona maatregelen besloten tot een digitale ALV op vrijdag 9 oktober a.s. De ALV is het hoogste orgaan binnen de WSGO. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar.

Op die komende ALV spreken de leden zich uit over de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden die zijn voorgedragen door de selectiecommissie en over de benoeming van de nieuwe voorzitter. Daarnaast staat o.a. het huishoudelijk reglement en de concept begroting van 2021 op de agenda.

Meer informatie over de ALV volgt eind augustus.