Skip to main content
bg bg bg

Het bestuur vergaderde digitaal op 9 december 2020. Op de agenda stonden onder andere de omzetbelasting, de stand van zaken in de cao onderhandelingen en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Aan het begin van de vergadering wordt gesproken over o.a.:

  • de ontwikkeling van de ledenaantallen
  • de cao voor het A&O fonds
  • de gezamenlijke digitale heisessie van het College voor Arbeidszaken en de WSGO op 16 november jl. Doel van de heisessie was om terug te blikken op en vooruit te kijken naar de activiteiten in het meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 'Trots' van het College voor Arbeidszaken. De inzichten van de heisessie worden opgenomen in een tussenrapportage
  • de laatste stand van zaken rondom de werkingssfeer van de cao’s

Omzetbelasting

Vervolgens wordt stilgestaan bij de communicatie met de Belastingdienst over de omzetbelasting van de WSGO. Een reactie van de Belastingdienst over de gevraagde vrijstelling blijft steeds uit. Er wordt wederom actie op ondernomen. Het bestuur besluit dat de facturatie van de contributie over 2021 wordt uitgesteld tot na de beslissing van de Belastingdienst. Daarnaast wordt een reserve op de balans opgenomen. Leden worden via een ledenbrief geïnformeerd.

Cao onderhandelingen

Ton Heerts, voorzitter van de WSGO, het College voor Arbeidszaken en ook voorzitter van de cao werkgeversdelegatie, gaf een terugkoppeling over de stand van zaken aan de cao-tafel en hetgeen in het CvA is besproken. Het overleg over een nieuwe cao wordt half januari hervat. Het bestuur kan zich vinden in de koers van de onderhandelingsdelegatie.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur van de WSGO heeft nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het bestuur besluit in 2021 een verzekering af te sluiten.
 

Delen