Skip to main content
bg bg bg

Op de agenda van de bestuursvergadering van 8 september 2021 stonden onder andere de vacature in het bestuur, het programma op de ALV, de stand van zaken in de cao-onderhandelingen en de voorgenomen statutenwijziging.

Vacature bestuur

Door de voorgenomen benoeming van Astrid Heijstee-Bolt tot burgemeester van Kaag en Braassem ontstaat er een vacature in het bestuur. Het bestuur besluit de vacature nu open te zetten en mee te laten lopen voor de ALV op 1 december.

Programma ALV

Het bestuur heeft besloten om een hybride ledenvergadering (fysiek en online) te houden op 1 december. Naast de vertegenwoordiger van het bestuur worden ook HR-medewerkers uitgenodigd. Het formele deel van de ALV gaat bestaan uit onder meer de begroting voor 2022 en de statutenwijziging. Daarna zal een programma volgen met 1 of meer interessante sprekers. Meer informatie volgt in de tweede helft van oktober.

Cao-onderhandelingen

De onderhandelingen zijn in februari opgeschort door de vakbonden. Werkgevers hebben voor aanvang van de zomerperiode wel nog een brief gestuurd. De bonden hebben aangegeven dat er 16 september een digitale demonstratie zal plaatsvinden waarbij ze een petitie overhandigen.

Duidelijk is dat zowel gemeentelijke medewerkers als werkgevers zich zorgen maken over het uitblijven van een cao. Deze zorg wordt door het WSGO-bestuur gedeeld. De gemeentelijke werkgevers gaan kijken of er mogelijkheden zijn om het overleg weer op te pakken.

Statutenwijziging

Het bestuur heeft tijdens de vergadering de voorgenomen statutenwijzigingen besproken. De statutenwijzigingen moeten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Daarnaast zijn er enkele andere statutenwijzigingen die wenselijk zijn, onder meer de mogelijkheid voor de vereniging om elektronische of hybride ALV’s te kunnen blijven houden. Dat kan nu alleen op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Voor de statutenwijziging op de ALV moet het quorum worden gehaald. Dit betekent dat 51% van de leden aanwezig moet zijn en 2/3de van de geldige stemmen vóór het voorstel moet zijn.

Arbeidsvoorwaarden van de toekomst

De wens van leden om te kijken naar de toekomst van de arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector leeft al van vóór de periode van de normalisering. Nu de normalisering zo goed als afgerond is, willen de gemeentelijke werkgevers vooruit kijken. Hiervoor wordt een project opgestart. Dit project helpt gemeentelijke werkgevers bij toekomstige arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen en vraagstukken. De VNG en WSGO trekken hierin samen op.

Delen