Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 8 november 2023. Op de agenda stonden de stukken voor de ALV in december.

Aan het begin van de vergadering wordt gesproken over de stand van zaken in de cao-onderhandelingen.

ALV december

Het bestuur heeft de stukken voor de Algemene ledenvergadering op 20 december a.s. vastgesteld.
De leden ontvangen op 22 november de vergaderstukken en de definitieve agenda bij de uitnodigingsbrief.

Delen