Skip to main content
bg bg bg

De bestuursvergadering van 8 december 2021 was de laatste bestuursvergadering van 2021. Op de agenda stonden onder andere de ALV’s, de stand van zaken bij de cao-ledenraadpleging en de reikwijdte van de cao.

ALV

Het bestuur heeft eerst de uitkomsten van de ALV van 1 december besproken en vervolgens stilgestaan bij de extra ALV op 13 december voor alleen de statutenwijziging.

Denksessie

Ook wordt aandacht besteed aan de gezamenlijke denksessie die nog gepland staat met het CvA over de waarden van publiek werkgeverschap. De denksessie is een onderdeel van het project dat gemeentelijke werkgevers helpt bij toekomstige arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen en vraagstukken. De VNG en WSGO trekken hierin samen op.

Cao-ledenraadpleging

Het ledenraadplegingsproces wordt besproken en ook het beeld van de eerste reacties die zijn binnenkomen op de raadpleging. De uitkomst van de raadpleging komt op 19 januari 2022 terug op de bestuurstafel.

Reikwijdte cao

Het bestuur wordt kort bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de cao’s in de gemeentelijke sector en die in aanpalende sectoren. 

Delen