Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 5 juli 2023. Op de agenda stonden de ledenraadpleging voor de arbeidsvoorwaardennota 2024, de leden enquête en de 1e tussenresultaten van het vervolgonderzoek op het Panteia onderzoek.

Ledenraadpleging

De ledenraadpleging voor de werkgeversinzet cao SGO 2024 is op 29 juni gestart. De ledenraadpleging loopt tot vrijdag 8 september 12.00 uur. Op 15 september stelt het bestuur van de WSGO de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast.

Enquête onder de leden

Er wordt dit jaar nog een enquête onder de leden gehouden. Deze is deels vergelijkbaar met de eerdere leden enquête in mei 2021.

Vervolgonderzoek Panteia

In de vergadering van februari had het bestuur een plan van aanpak vastgesteld dat een vervolg is op het Panteia onderzoek. Op een aantal deelvragen uit het vervolgonderzoek zijn resultaten gekomen die zijn besproken in het bestuur. Zo is o.a. een omgevingsanalyse van cao’s gepresenteerd.

Doel van het vervolgonderzoek is om de gemeentelijke sector te kunnen begrenzen ten behoeve van bestuurlijke keuzes in de toekomst. Maar ook om helderheid te kunnen verschaffen welke organisaties tot de gemeentelijke sector behoren.

Delen