Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 22 februari 2023. Op de agenda stond o.a. de cao-onderhandelingen, de uitkomst van de bedenkingenprocedure en de vervolgactiviteiten in het kader van het eerdere Panteia onderzoek.

Cao 2023

Het bestuur heeft het principeakkoord cao SGO 2023 besproken. Het bestuur wacht de uitkomsten van de ledenraadpleging af. Besluitvorming zal voor 6 april plaatsvinden. Voor leden worden - samen met de VNG - ledenbijeenkomsten worden georganiseerd over het principeakkoord.

 

Uitkomst bedenkingenprocedure

Het bestuur is content met de uitkomst van de bedenkingenprocedure rondom het avv-besluit van de cao Jeugdzorg (Staatscourant 2022 nr. 20009). Het ministerie van SZW heeft inhoudelijk en duidelijk gereageerd op de bedenkingen van de WSGO en de VNG.

 

Plan van aanpak vervolgonderzoek

Het bestuur heeft een plan van aanpak vastgesteld dat een vervolg is op het eerdere Panteia onderzoek. Doel is om de gemeentelijke sector te kunnen begrenzen ten behoeve van bestuurlijke keuzes in de toekomst. Maar ook om helderheid te kunnen verschaffen welke organisaties tot de gemeentelijke sector behoren.

 

Delen