Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 17 januari 2024. Op de agenda stonden het vervolgonderzoek op de Panteia rapportage en de reikwijdte van cao’s.

Aan het begin van de vergadering wordt kort gesproken over de ontwikkeling van het aantal leden en de jaarplanning. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de ALV op 19 juni 2024 en op 5 december 2024

Planning vervolgonderzoek

In de vergadering van november was stilgestaan bij het vervolg op de Panteia rapportage. In deze vergadering is gesproken over de planning van nog uit te voeren activiteiten. Een aantal deelresultaten moeten nog worden opgeleverd.

Doel van het vervolgonderzoek is om de gemeentelijke sector te kunnen begrenzen ten behoeve van bestuurlijke keuzes in de toekomst. Maar ook om helderheid te kunnen verschaffen welke organisaties tot de gemeentelijke sector behoren.

Reikwijdte cao’s

In het bestuur is gesproken over enkele ontwikkelingen rondom reikwijdte van cao’s. Het is van belang dat de gemeentelijke sector hier goed aandacht aan blijft besteden

Delen