Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

Het bestuur vergaderde op 10 mei 2023. Deze extra vergadering stond in het teken van de ALV stukken voor 21 juni.

Het financieel jaarverslag, de managementletter en het financiële hoofdstuk uit het bestuursverslag zijn besproken en vastgesteld. Vervolgens zijn de ALV-stukken rondom de herbenoemingen en de voordracht van de selectiecommissie vastgesteld. De andere ALV-stukken zijn voorgaande bestuursvergaderingen al vastgesteld.

Delen