Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De WSGO is 11 december 2019 opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal economische belangen van de leden in de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging is daarbij het afsluiten van een cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector.

Ambitie: 1 set arbeidsvoorwaarden voor de gemeentelijke sector

De WSGO heeft in haar statuten vastgelegd dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoveel  mogelijk aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten. De vereniging vindt het namelijk van belang dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij zowel gemeentelijke organisaties als gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Wanneer vergaderen we

De planning voor de vergaderingen van het bestuur in 2024 is:

  • Woensdag17 januari 
  • Woensdag 20 maart
  • Woensdag 15 mei
  • Woensdag 3 juli
  • Woensdag 4 september
  • Woensdag 20 november

Ondersteuning van de WSGO

De WSGO is een zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur. De WSGO wordt ondersteund door de werkorganisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De WSGO en de VNG hebben daarvoor een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De WSGO heeft zelf geen personeel in dienst en huurt geen kantoorruimte.

Achtergrond oprichting WSGO

Het VNG-bestuur besloot op 18 april 2019 om een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te laten richten. Aanleiding was de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren waardoor het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed werkte. De VNG kende tot eind 2019 ongeveer 170 aangesloten gemeentelijke organisaties, veelal gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. De VNG is voor de gemeenten de werkgeversvereniging. De WSGO is voor alle andere gemeentelijke organisaties de werkgeversvereniging.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in de nieuwsberichten van 21 mei 2019 en 21 oktober 2019.

Delen