Skip to main content
bg bg bg

De Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten is geregeld in artikel 9.15 van de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De ontslagcommissie voor de sector gemeenten oordeelt in plaats van het UWV over verzoeken van werkgevers met betrekking tot voorgenomen ontslagen om bedrijfseconomische redenen of vanwege reorganisatie. Het betreft hier ontslagverzoeken op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW.

De ontslagcommissie is ingesteld voor een periode van 4 jaar (met ingang 2020), waarna het LOGA op basis van een evaluatie zal beslissen over de voortzetting daarvan. Het secretariaat van de Ontslagcommissie is ondergebracht bij het CAOP.

Meer informatie

Delen