Skip to main content
bg bg bg

Het WSGO-bestuur heeft een commissie ingesteld voor de selectie van 3 nieuwe bestuursleden. Zij stelt een voordracht op voor het bestuur. De kandidaten die daaruit voortkomen, worden voorgedragen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

De selectiecommissie bestaat uit:

  • Linda Voortman - voorzitter selectiecommissie
  • Janine Jongepier - secretaris van de WSGO
  • Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) - bestuurlijk vertegenwoordigd door 2 WSGO-leden
  • Geert Frische (wethouder Echt-Susteren) - bestuurlijk vertegenwoordigd door 2 WSGO-leden

Leden van de WSGO ontvangen eind maart een brief met meer informatie over het tijdspad, de profielschets en kandidaatstellingsprocedure. 

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden, de statuten bieden ruimte voor 6. Bestuurslid Jan Boelhouwer gaat eind maart met pensioen waardoor er een extra vacature bijkomt. 

Meer informatie