Ga naar de content
bg bg bg

De WSGO en het A&O fonds Gemeenten hebben afgesproken om samen een Personeelsmonitor voor WSGO leden te ontwikkelen. Naar verwachting wordt in de maand juni aan alle WSGO leden een vragenlijst gestuurd.

De afgelopen jaren is de WSGO in gesprek geweest met het A&O fonds Gemeenten om samen een start te maken met een personeelsmonitor. In de plannen van de WSGO voor 2024 werd dit concreet gemaakt, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de ledenenquête 2023.

Inhoud en planning

De planning is om de vragenlijst van de monitor in de maand juni onder alle WSGO leden uit te zetten. Het bestuur roept alle leden op om vooral mee te doen.

De monitor bevat thema’s als werkgelegenheid, dienstverband, personeelsopbouw naar geslacht, leeftijd & dienstjaren, loonsom en -schaal, in- en uitstroom en ziekteverzuim. De inhoud van de monitor zal daarmee vergelijkbaar worden met de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022 . Op deze wijze kunnen de uitkomsten van de WSGO leden breder worden vergeleken. 

Meer informatie volgt eind mei.

Delen