Skip to main content
bg bg bg

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is opgericht op 11 december 2019.

Bestuurders WSGO

De volgende personen zijn daarbij als bestuurders van de WSGO benoemd: 

  • Jan Boelhouwer, Burgemeester Gemeente Gilze en Rijen namens de ABG-gemeenten
  • Ewout Suithoff, Wethouder Gemeente Zeewolde, namens Meerinzicht
  • Linda Voortman, Wethouder Gemeente Utrecht, uit hoofde van het CvA lidmaatschap
  • Roel Cazemier, Burgemeester Gemeente Krimpenerwaard, als voorzitter van het CvA

Aanleiding

Op 18 april 2019 heeft het VNG bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te laten richten. De aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. Door de oprichting van de WSGO kunnen aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) lid worden van de WSGO en daarmee hun medewerkers arbeidsvoorwaarden blijven bieden die gelijk zijn aan de Cao Gemeenten.

De WSGO is een zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur. De ambitie is om de arbeidsvoorwaarden zowel bij gemeenten als bij organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Bestuurlijk is dit geborgd doordat in het bestuur van de WSGO twee bestuurders zitten die ook in het College van Arbeidszaken van de VNG zitting hebben. 

Cao SGO wordt aangemeld

Op 25 november 2019 werd de tekst van de Cao SGO tekst al bekend gemaakt. Nu de WSGO is opgericht, zal de Cao SGO worden aangemeld bij het ministerie van SZW. 

Lid worden van de WSGO

Het aanmeldformulier en de toelichting op het aanmeldformulier staan onder dit bericht en zijn te vinden in het dossier WSGO op  VNG.nl. Organisaties kunnen ook in 2020 nog lid worden.  

Meer informatie