Ga naar de content
bg bg bg

De werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd het overleg over de Cao Gemeenten en Cao SGO te hervatten. Daarvoor hebben de werkgevers een nieuw bod neergelegd. De belangrijkste stappen zijn een langere looptijd (24 maanden), een hogere structurele salarisverhoging (totaal 2,9%) en onbeperkt verlofsparen.

Een ander belangrijk onderdeel van het bod blijft compensatie voor de extra inzet vanwege corona in 2021. Eerder boden de werkgevers een eenmalige uitkering van € 300 voor alle medewerkers, en een vergoeding van € 2 netto per thuiswerkdag. In plaats daarvan willen de gemeentelijke werkgevers voor 2021 een eenmalige uitkering van € 950 bruto afspreken voor alle medewerkers. De werkgevers vinden dat alle medewerkers, of ze nu thuis hebben gewerkt of aan de balie of in de buitendienst, zich extra hebben ingezet en daarom dezelfde eenmalige uitkering moeten krijgen. De eenmalige uitkering is naar rato van het dienstverband. De thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag komt er ook, maar dan in 2022.
 
Ook een belangrijk onderdeel is dat alle medewerkers 6 bovenwettelijke vakantiedagen krijgen, de verlofharmonisatie. De werkgevers willen in deze cao ook afspraken maken over de aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid.

Voldoende basis voor vruchtbaar overleg

De vakbonden braken afgelopen februari het cao-overleg af omdat zij vonden dat de werkgevers onvoldoende boden voor loon en verlofsparen. Daarom stellen de werkgevers vooral op deze onderdelen forse verbeteringen voor. Met een bod voor een nieuwe cao met een looptijd van 24 maanden, een salarisverhoging van in totaal 2,9%, een eenmalige uitkering van € 950, verlofsparen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen, en een thuiswerkvergoeding, denken de werkgevers dat er ruim voldoende basis ligt voor een vruchtbaar cao-overleg. 

Delen