Skip to main content
bg bg bg

Vrijdag 19 februari 2021 was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO). De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg opgeschort. 

Werkgevers willen graag snel een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. En werkgevers vinden dat ze gezien de financiële positie van gemeenten en gezien de omstandigheden van veel werkende Nederlanders, een net bod hebben gedaan.

Het bod van de werkgevers houdt onder andere in:

 • Looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2022
 • Loon structureel 0,5% per 1 april 2021
 • Eenmalige uitkering voor alle werknemers van € 300 bruto, tenzij er lokaal al een vergoeding is geweest of toegezegd in 2021
 • Thuiswerken
  -    In het jaar 2021 € 2 per dag voor de dagen dat thuis wordt gewerkt
  -    Een arbo-catalogus voor thuiswerken
  -    Een werkgroep over hybride werken en bijhorende arbo en arbeidsvoorwaarden voor na het jaar 2021. Daarbij wensen werkgevers aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen
  -    Deze € 2 per dag kan worden verrekend als lokaal al andere afspraken daarover zijn gemaakt
 • Bovenwettelijke vakantie: 6 dagen met ingang van 1-1-2022. Met een opbouw naar de verlofnorm in 5 jaar en een afbouw naar de verlofnorm in 7 jaar
 • Spaarverlof wordt mogelijk met ingang van 2022 onder voorwaarden, onder meer dat het recht doet aan vitaliteit en met een maximale spaartermijn van 10 jaar
 • Sociale zekerheid: de loondoorbetaling bij ziekte wordt in het 1e jaar 100% en in het 2de jaar 70%. Het 3de jaar loondoorbetaling en het ontslagverbod vervalt. Er komt een studie naar de aanvullingen op de WW.

Helaas wilden de vakbonden geen tegenbod meer doen. Zij houden vast aan onder andere een looneis van 2,75%, diverse eenmalige uitkeringen van honderden euro’s, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verlofnorm van 8 dagen (in plaats van de werkgroepnorm van 5 dagen). Gezien de financiële positie van gemeenten en gezien de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen.

De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen.

Delen