Ga naar de content
bg bg bg

Een lager ziekteverzuim en goed leiderschap gaan hand in hand. Hoe werkt u met de leidinggevenden aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vitaliteit? Marcel Levi is de keynote speaker van dit webinar speciaal voor HR-medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen.

De internist Levi, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft een uitgesproken visie op empathisch leiderschap, ontwikkeld in de jaren dat hij onder andere ziekenhuisbestuurder was in Londen en in Amsterdam. Zijn missie is een organisatiecultuur te scheppen waarin talent zich kan ontplooien, innovatie als vanzelfsprekend tot stand komt en mensen het beste uit zichzelf halen. Hij kan er begenadigd – en inspirerend – over vertellen.

De gastheer en presentator van het webinar is directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer.

Initiatief

Het webinar is een gezamenlijk initiatief van de koepels VNG, Vwvw en IPO en de zorgverzekeraars CZ, Menzis en IZA. De verzekeraars bieden medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen een collectieve zorgverzekering aan. Het collectief zorgcontract voorziet in verschillende vormen van bedrijfszorg, gericht op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ziektepreventie. Het webinar over duurzame inzetbaarheid past daarin. 

Aanleiding

De aanleiding is een onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van het College voor Arbeidszaken van de VNG (CvA), VNG Risicobeheer, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en het A&O fonds Gemeenten, naar inzichten en aangrijpingspunten voor het verminderen van ziekteverzuim. Uit dit onderzoek blijkt dat leidinggevenden een grote rol spelen. Bij laagverzuimorganisaties zijn alle leidinggevenden beter geïnformeerd en stellen ze zich actiever op. Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan een meer integrale visie op duurzame inzetbaarheid. Niet de aanpak van verzuim los agenderen, maar integreren in een breder kader van organisatiecultuur, werksituatie, loopbaan en vitaliteit. 

Programma

Na de lezing en plenaire discussie met Marcel Levi, kunnen deelnemers kiezen voor deelname aan 2 (van de in totaal 3) workshops. CZ, Menzis en IZA verzorgen er elk 1. Het overkoepelende thema is hoe werkgevers een rol kunnen spelen in curatieve en preventieve zorg in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Dit zijn de onderwerpen:

Workshop Het effect van slaap op uw gezondheid | CZ

Wie goed slaapt, is energieker, geconcentreerder, positiever en presteert beter. Er zijn tal van factoren die de nachtrust flink kunnen verstoren. Vaak zijn ze te vinden in de privésfeer, maar ze kunnen ook werkgerelateerd zijn. Gezondheidswetenschapper Maarten Bijma van Fitzme en Wouter Schouten van CZ nemen u mee in de wereld van slaap.
 
Workshop Energie! | Menzis

We nemen u mee in de laatste ontwikkelingen van succesvolle vitaliteitprogramma’s. Wat zit erin, welke aanpak werkt goed en hoe zorgt u ervoor dat medewerkers graag willen deelnemen. U krijgt een energieboost én inspiratie waarmee u aan de slag kunt in uw organisatie. Door: Tijs Koedam, EnergyPlatform en Maaike Fischer, Menzis.
 
Workshop Vitaliteitsbudget in de praktijk bij enkele werkgevers | IZA

Het vitaliteitsbudget is een bedrag dat werkgevers kunnen gebruiken om interventies in te zetten om medewerkers gezond te houden. Zo kunt u voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten krijgen, maar ook het verzuim verlagen. Denk aan een stoppen-met-roken-training of een coachingsprogramma ‘voeding en beweging’.

Locatie en tijd

  • Online
  • Van 15.00 tot 16.30 uur

Doelgroep

  • Voor HR-professionals van gemeenten, provincies en waterschappen

Kosten

  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelden

Organisator

Gezamenlijk initiatief VNG, Vwvw, IPO en zorgverzekeraars CZ, Menzis en IZA

Delen