Ga naar de content
bg bg bg

De werkgevers (VNG en WSGO) en vakbonden hebben op 11 oktober allebei een voorstel gedaan voor de nieuwe gemeentelijke cao. Beide partijen constateerden dat de afstand groot is. Ze gaan hun uiterste best doen om tot een akkoord te komen. Op 2 november onderhandelen ze verder.

Bod werkgevers

Het voorstel van de werkgevers is voor een cao van 1 jaar. Het loonbod van de werkgevers is een loonsverhoging van 4,5% (4% salaris en 0,5% IKB), een eenmalige uitkering van € 750 voor mensen met (omgerekend naar een voltijds arbeidsovereenkomst) salaris tot en met het maximum van schaal 7 en een eenmalige uitkering van € 375 voor mensen met een hoger salaris.

De andere onderdelen van het voorstel, zoals over sociale zekerheid, toelagen en ouderschapsverlof, zijn conform de inzetbrief. Over de voorstellen van de werkgevers voor toelagen en ouderschapsverlof lijkt, onder voorbehoud, een gesprek mogelijk.

Bod vakbonden

Het loonbod van FNV is onder andere 12% loonsverhoging met een minimale verhoging van € 300 en een eenmalige uitkering van € 1.200. Het loonbod van CNV en FDO-MHA is koopkrachtbehoud en -verbetering. De andere onderdelen van het voorstel zijn van de 3 vakbonden gezamenlijk: onder andere 3 vakantiedagen en 2 feestdagen erbij, extra vakantie voor medewerkers vanaf 45 jaar (nieuw overgangsrecht), een halve dag verlof per week voor alle medewerkers, RVU voor oudere medewerkers, een maximale flexibele schil van 10% en verbod op tijdelijke contracten en payroll.

Grote afstand tussen partijen

Het voorstel van de vakbonden bevindt zich op grote afstand van wat werkgevers redelijkerwijs kunnen bieden. De voorstellen voor salaris en verlof tellen op tot een forse stijging in de loonkosten: 12% salaris, € 1.200 eenmalig (ca. 3,4%), 3 vakantiedagen (1,5%), 2 verlofdagen (1%), een halve doorbetaalde verlofdag per week (mogelijk 10% op jaarbasis). En dit is maar een deel van de vakbondsvoorstellen.

Vakantie en verlof

Werkgevers vinden daarnaast dat het gesprek over vakantie en verlof in de huidige cao is afgerond. Vanaf 1 januari 2023 krijgen alle medewerkers recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen. Daarmee gaan vooral veel jongere medewerkers er flink op vooruit.

Voorstel

De partijen onderhandelen op 2 november verder, en bestuderen in de tussentijd elkaars inhoudelijke voorstellen. Voor het voorstel van de vakbonden verwijzen wij naar hun websites. Het voorstel van de WSGO en VNG kunt u hieronder downloaden.

Delen