Skip to main content
bg bg bg

De WSGO, het College voor Arbeidszaken, VNG Risicobeheer en het A en O fonds Gemeenten doen onderzoek om zicht te krijgen op het beleid en de uitvoering bij het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim. Partijen hebben Regioplan beleidsonderzoek gevraagd om het onderzoek uit te voeren

Onderzoek

In het onderzoek worden een aantal vragen gesteld over verzuim, de verzuimontwikkeling en de beleids- en procesmatige aanpak in de organisatie. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014 van AEF “Oppakken en onderhouden: aangrijpingspunten voor het verminderen van het ziekteverzuim bij gemeenten”.
Gemeenten en gemeentelijke organisaties hebben een mail ontvangen met daarin een link naar het onderzoek. De mail is gericht aan de HR-professional. Meedoen aan het onderzoek kan tot en met zondag 25 april. 


Resultaat

Het onderzoek geeft de gemeentelijke sector inzichten en aangrijpingspunten voor een actieve aanpak voor het verlagen van ziekteverzuim, het stimuleren van ziektepreventie en aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld wat organisaties met een hoger ziekteverzuim kunnen leren van organisaties met een lager ziekteverzuim. De verwachting is dat het onderzoek in de maand juli wordt afgerond. De rapportage wordt met de sector gedeeld. 


Aanleiding onderzoek

De personeelsmonitor gemeenten toont aan dat het ziekteverzuim in de sector boven het landelijk gemiddelde ligt (5,8% versus 5,1%). De afgelopen jaren heeft dit geen daling laten zien. Partijen vinden het van belang dat verzuimpreventie de aandacht krijgt die het verdient mede gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van het gemeentelijke personeelsbestand.