Skip to main content
bg bg bg

Op 18 januari jl. zijn alle WSGO leden benaderd voor het aanleveren van de werknemersaantallen en de bruto loonsom van hun organisatie.

De werknemersaantallen worden opgevraagd om de contributie voor de WSGO te kunnen berekenen voor dit jaar. Daarnaast vraagt de WSGO de bruto loonsom van de organisaties op over heel 2020.
De WSGO gebruikt beide cijfers ook bij het aanmelden van de Cao SGO bij het ministerie van SZW.

Op grond van het huishoudelijk reglement van de WSGO is ieder lid verplicht jaarlijks deze cijfers te verstrekken. Leden die de gegevens nog niet hebben aangeleverd, worden verzocht dit alsnog te doen. De contactpersoon HR heeft daarvoor een email met link gehad.