Ga naar de content
bg bg bg

Op 9 februari zijn alle WSGO leden benaderd voor het aanleveren van gegevens van hun organisatie. De contactpersoon HR heeft daarvoor een email met link gehad.

De gegevens die we nodig hebben om de contributie van dit jaar te kunnen berekenen zijn:

  • Kamer van koophandel nummer,
  • ABP-aansluitnummer en
  • Het verplichtingsnummer binnen uw organisatie voor de contributiefactuur.

Op grond van het huishoudelijk reglement van de WSGO is ieder lid verplicht deze gegevens te verstrekken.

Is uw contactpersoon HR gewijzigd het afgelopen jaar geef dit dan door via bestuurszaken@wsgo.nl zodat u alsnog de link kunt ontvangen.

 

Delen